Aktuelnosti / Last-minute-online prekogranični webinar „Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi

Last-minute-online prekogranični webinar „Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi

Last-minute-online prekogranični webinar „Pozorišna pedagogija u jezičkoj nastavi

Poštovani nastavnici nemačkog jezika,

Udruženje Nemaca „Gerhard" uz finansijsku podršku Fondacije za kulturu Podunavskih Švaba savezne države Baden-Vitemberg organizuje prekogranični webinar za nastavnike nemačkog jezika pod nazivom: „Pozorišna pedagogija u nastavi stranog jezika".

Pozorišnim komadima je (takođe) mesto u učionici, jer bavljanje pozorišnom pedagogijom pozitivno utiče na razvoj ličnosti učenika kao i na komunikativne kompetencije učenika prilikom usvajanja stranog jezika. Glavni cilj savremene nastave nemačkog kao stranog jezika je dostizanje datog nivoa komunikativne kompetencije učenika. Za to je neophodno da im se pruže različite mogućnosti za upotrebu jezika koji usvajaju. Ulazak u fiktivni svet pozorišne pedagogije odražava se pozitivno na usvajanje stranog jezika, jer učenici kroz pozorišnu pedagogiju uče da, na stranom jeziku, spontano reaguju u novonastalim situacijama.  

Webinar će realizovati dr Mirona Stănescu sa Odseka za pedagogiju i didaktiku na nemačkom jeziku, Fakultet za psihologiju i pedagogiju na univerzitetu Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunija. U okviru webinara učesnici će se upoznati sa SAFARI-modelom od dr Gabriele Czerny sa akcentom na razvoj komunikativnih veština učenika. Ovaj model predstavlja didaktičko-metodičku strukturu za rad u oblasti pozorišne pedagogije. Koncept se sastoji od šest elemenata, koji uključuju lični, socijalni i estetski razvoj učenika. Suština SAFARI-modela je razvijanje sposobnosti izražavanja i kreativnosti učenika. Učesnici će se u okviru upoznati sa svih šest elemenata SAFARI-modela. 

Cilj webinara je da pruži nastavnicima nove instrumente za rad i motivaciju učenika.

Webinar će biti održan od od 10. do 14. avgusta 2020, svakodnevno od 9.00 do 13.00 časova sa jednom pauzom.  Za učešće nastavnika nije predviđena kotizacija. Za učešće na webinaru Vam je neophodan računar ili laptop, web kamera i mikrofon - koji takođe mogu biti integrisani u Vaš računar -, zatim slušalice i stabilna internet konekcija. Sva dalja uputstva za učešće će Vam biti dostavljena elektronskim putem na Vašu e-mail adresu.  

Za prijavu je neophodno da ispunite online prijavni formular ovde. Prijava do popunjavanja slobodnih mesta, a najkasnije do petka, 7. avgusta 2020.

Za sva dalja pitanja Vam rado stojimo na raspolaganju na sledeće kontakte:

Udruženje Nemaca „Gerhard"

Matije Gupca bb

25000 Sombor

Tel: +381 25 431 870

E-Mail: st.gerhard@mts.rs

 


31.7.2020.

Partneri