Aktuelnosti / Raspisan konkurs za program hospitovanja

Raspisan konkurs za program hospitovanja

Raspisan konkurs za program hospitovanja

Institut za odnose sa inostranstvom (ifa) je raspisao konkurs za program hospitovanja namenjen onima koji se angažuju u okviru udruženja, saveza i redakcija nemačkih nacionalnih zajednica, a žele da razviju i usavrše svoja znanja i veštine u oblastima menadžmenta u kulturi, obrazovanja mladih i medija.

Stipendija traje tri do šest nedelja, za vreme kojih se hospitant individualno upoznaje sa najboljim primerima tematske prakse u prekograničnim udruženjima nemačkih nacionalnih zajednica.

Prednosti Instituta za odnose sa inostranstvom (ifa)

  • Jednokratna stipendija za troškove tokom boravka i putovanja, u visini od 1.250,00 EUR - 1.660,00 EUR( u zavisnosti od zemlje) za boravak od 6 nedelja
  • Organizacijska podrška tokom stažiranja, kao i podrška u odabiru odgovarajuće institucije za hospitovanje
  • Dvodnevna obuka u Štutgartu za sve učesnike programa hospitovanja
  • Evaluacija i razgovor nakon završetka programa hospitovanja

Uslovi za prijavu

  • Podnosilac zahteva treba da je aktivan u udruženju, asocijaciji, uredništvu ili bilo kojoj vrsti organizacije nemačke nacionalne zajednice iz sledećih zemalja: Poljska, Rumunija, Srbija, Češka Republika, Mađarska, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Estonija, Letonija, Litvanija ili jedna od zemalja ZND.
  • Podnosilac zahteva je obavezan da navede oblast u kojoj želi da unapredi svoje veštine, neophodne za realizaciju nekog projekta ili uopšteno za profesionalizaciju rada u instituciji nemačke nacionalne zajednice.
  • Podnosilac zahteva poseduje preporuku od institucije nemačke nacionalne manjine i ima odlično poznavanje nemačkog jezika, kao i praktično iskustvo u planiranju i realizaciji omladinskih, kulturnih ili medijskih projekata
  • Institucija - domaćin treba da bude institucija nemačke nacionalne zajednice ili da joj je oblast rada nemačka nacionalna manjina. U slučaju konkretnih kvalifikacionih projekata, koji se mogu realizovati samo van institucije nemačke nacionalne manjine, moguće je realizovanje programa hospitacije u drugoj instituciji kulturnog, medijskog ili omladinskog rada.

Da biste se prijavili, pošaljite ispunjen prijavni obrazac  na dialoge@ifa.de

Više informacija o programu možete pronaći ovde. Spisak mogućih institucija domaćina možete  pronaći ovde.

Rok za prijavu: 29. april 2018.


26.3.2018.

Partneri